https://www.high-endrolex.com/12
https://www.high-endrolex.com/12
ITA

         

   


***ประกาศผลการสอบคัดเลือก"นวก.คอมพิวเตอร์,พนง.ห้องผ่าตัด" 06-06-2567  

***ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 04-06-2567  
***ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30-05-2567  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 29-05-2567  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 16-05-2567  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 30-04-2567  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  19-04-2567  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา 04-04-2567  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ"ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย" 05-03-2567  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ"ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย" 05-03-2567  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 13-02-2567  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 07-02-2567  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 30-01-2567 ***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 28-06-2567  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 27-06-2567  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก 26-06-2567  
***ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 13-06-2567  
***ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือแดงส่วนปลาย 03-05-2567  
***ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเชื้อจากเลือด 17-04-2567  
***ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความหนาแน่นของมูลกระดูก 10-04-2567  
***ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial 05-03-2567  
***ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ 21-03-2567 
***ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม 18-03-2567 
***ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอรร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 05-03-2567  
***ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial 05-03-2567  
***ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ 05-03-2567  
***ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 05-03-2567                                                                                             ดูทั้งหมด

   
https://www.high-endrolex.com/12