***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 30-11-2565   
***ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเภสัขกรรม และพนักงานบริการ 24-11-2565    
***ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพย์   23-11-2565    
***ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 15-11-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 11-11-2565   
***ประกาศผลการสอบตำแหน่ง จพ.พัสดุ 31/10/2565
***ประกาศรับสมัคร"พยาบาลวิชาชีพ" 27-10-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง จพ.พัสดุ และพนักงานบริการ 27-10-2565   
***ประกาศรับสมัครจพ.พัสดุ และพนักงานบริการ 19-10-2565   
***ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31-08-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง "พนักงานช่วยเหลือคนไข้" 29-08-2565   
***ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 19-08-2565   
***ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19-08-2565   
***ประกาศผลการสอบสอบ ตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพ" 11-08-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง "พนักงานวิทยาศาสตร์" 11-08-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพ" 09-08-2565   ***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องรับสัญญาภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 21-11-2565  
***ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยวิธี e-bidding 15-11-2565  
***ประกาศแผนเช่าเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอัตโนมัติ 08-11-2565  
***ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซ์เรย์ 12-09-2565  
***ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 17-06-2565  
***ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 30-05-2565  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 05-05-2565  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 28-04-2565  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดเล็ก 28-04-2565  
***ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดเล็ก 18-04-2565  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 18-04-2565                                                                                             ดูทั้งหมด