https://www.high-endrolex.com/12
https://www.high-endrolex.com/12
ตำแหน่งงานว่าง

ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

                                              ตำแหน่งงานว่าง

***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 16-05-2567  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 30-04-2567   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  19-04-2567  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา 04-042567  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ"ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย" 05-03-2567  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ"ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย" 05-03-2567  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 07-02-2567  
***ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 22-01-2567  
***ประกาศรับสมัครลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน) 22-01-2567  
***ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11-01-2567  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 08-01-2567  
***ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 20-12-2566  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง"พนักงานขับรถยนต์" 08-12-2566  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง"พนักงานช่วยเหลือคนไข้" 08-12-2566  
***ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานขับรถยนต์ 21-11-2566  
***ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และเกษตรพื้นฐาน" 24-10-2566  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง"พนักงานช่วยเหลือคนไข้" 18-10-2566  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 16-10-2566  
***ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 05-10-2566  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง"พนักงานวิทยาศาสตร์" 11-08-2566  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"พนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานขับรถยนต์" 04-08-2566  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 04-08-2566  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 03-08-2566  
***ประกาศรับสมัครตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพ" 20-07-2566  
***ประกาศรับสมัครพนักงานวิทยาศาสตร์และพนักงานขับรถยนต์ 19-07-2566  
***ประกาศผลการสอบสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบัตรรายงานโรค 30-06-2566  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบัตรรายงานโรค 26-06-2566  
***ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบัตรรายงานโรค 19-06-2566  
***ประกาศผลการสอบตำแหน่ง "เจ้าพนักงานพัสดุ" 14-06-2566  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง "เจ้าพนักงานพัสดุ" 12-06-2566  
***ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพ" 31-05-2566  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพ" 29-05-2566  
***ประกาศรับสมัครตำแหน่ง "เจ้าพนักงานพัสดุ" 29-05-2566  
***ประกาศรับสมัครตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพ" 22-05-2566  
***ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ" 08-05-2566  
***ประกาศรับสมัครตำแหน่ง "พนักงานธุรการ"20-04-2566  
***ประกาศผลการสอบสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31-03-2566  
***ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22-03-2566  
***ประกาศผลการสอบสอบตำแหน่งนักโภชนาการและพนักงานประกอบอาหาร 22-03-2566  
***ประกาศผลการสอบตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร 17-03-2566  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักโภชนาการและพนักงานประกอบอาหาร 15-03-2566  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแน่งพนักงานบริการเอกสาร 14-03-2566  
***ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักโภชนาการและพนักงานประกอบอาหาร 02-03-2566  
***ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการเอกสาร 02-03-2566  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานซักฟอก 07-02-2566   

***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานซักฟอก 03-02-2566   
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 29-12-2566   
***ประกาศรับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี 18-01-2565   
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเภสัชกรรม 29-12-2565   
***ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 10-01-2565   
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 29-12-2565   
***ประกาศรับสมัครพนักงานเภสัชกรรม 29-12-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27-12-2565   
***ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานทันตกรรม) 16-12-2565   
***ประกาศผลการสอบตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 15-12-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 14-12-2565   
***ประกาศผลการสอบตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม และพนักงานบริการ 13-12-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม และพนักงานบริการ 08-12-2565   
***ประกาศรับสมัคร"พยาบาลวิชาชีพ" 08-12-2565   
***ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม และพนักงานบริการ 24-11-2565   
***ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพย์   23-11-2565   
***ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 15-11-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 11-11-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง "พนักงานวิทยาศาสตร์" 11-08-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพ" 08-08-2565   
***รับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานวิทยาศาสตร์" 02-08-2565   
***รับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานเคหะบริการ(แม่บ้าน)" 02-08-2565   
***รับสมัครงานตำแหน่ง "พยาบาลวิชาชีพ" 01-08-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง "นวก.สาธารณสุข","จพ.พัสดุ" 21-07-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง "นวก.สาธารณสุข","จพ.พัสดุ" 07-07-2565   
*****รับสมัครตำแหน่ง"พนักงานช่วยเหลือคนไข้"งานทันตกรรม 20-06-2565   
***ประกาศรายผลการสอบ ตำแหน่ง"พนักงานช่วยเหลือคนไข้CMU" 20-06-2565   
***ประกาศรายผลการสอบ ตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 15-06-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง"พนักงานขับรถ" 15-06-2565 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง"พนักงานช่วยเหลือคนไข้" 15-06-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง"พนักงานบัตรรายงานโรค" 14-06-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 14-06-2565   
***รับสมัคร ตำแหน่ง"นายช่างเทคนิคและพนักงานขับรถยนต์" 06-06-2565   
***รับสมัครตำแหน่ง"พนักงานช่วยเหลือคนไข้" 06-06-2565   
***รับสมัคร ตำแหน่ง"พนักงานบัตรรายงานโรค06-06-2565   
***รับสมัคร ตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ06-06-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง"พนักงานซักฟอก" 03-05-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 02-05-2565   
***ประกาศผลการสอบตำแหน่ง "นักกิจกรรมบำบัด" 27-02-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"นักกิจกรรมบำบัด" 22-04-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"นายช่างเทคนิค" 22-04-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 18-03-2565   
***ประกาศผลการสอบตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 25-02-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"นายช่างเทคนิค" 21-02-2565   
***ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง"ผู้ช่วยพยาบาล" 15-02-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง"นายช่างเทคนิค" 08-02-2565   
***ประกาศผลสอบตำแหน่ง"พนักงานประจำตึก" 28-01-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบตำแหน่ง"ผู้ช่วยพยาบาล" 24-01-2565   
***ประกาศผลสอบตำแหน่ง"พนักงานบัตรรายงานโรค" 19-01-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"พนักงานบัตรรายงานโรค" 17-01-2565   
***รับสมัครฯลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค" 10-01-2565   
***รับสมัครฯลูกจ้างรายคาบ 2ตำแหน่ง1.ผู้ช่วยพยาบาล 2.พนักงานประจำตึก" 10-01-2565   
***ประการผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง"พนักงานประจำตึก" 15-12-2564   
***ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง"พนักงานประจำตึก" 01-12-2564   
***ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง"พนักงานซักฟอก" 26-11-2564   
***ประกาศผลการสอบคัดเลือก จพง.พัสดุ, จพง.การเงินและบัญชี 12-11-2564    
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพง.พัสดุ, จพง.การเงินและบัญชี 08-11-2564    
***ประกาศผลการสอบจพง.เภสัชกรรม 21-10-2564    
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพง.เภสัชกรรม 19-10-2564    
***ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง"พนักงานเภสัชกรรม" 11-10-2564    
***ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 05-10-2564    
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 30-09-2564  
***ประกาศรับสมัครพนักงานบัตรรายงานโรค 22-09-2564  
***ประกาศผลการสอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 07-09-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 03-09-2564  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ 27-08-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 20-08-2564  
***ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19-08-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 09-08-2564  
***ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล/พนักงานซักฟอก 25-02-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23-02-2564  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18-02-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาด 18-02-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 16-02-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11-02-2564  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 09-02-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 02-02-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 01-02-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 18-01-2564  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ 25-12-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 25-12-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 25-12-2563  
***ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8-12-2563  

***ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8-12-2563  

***ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 8-12-2563  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยา
 18-11-2563  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างทั่วไป 18-11-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 13-11-2563  

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยา 13-11-2563  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 11-11-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 06-11-2563  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 27-10-2563  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพจ้างชั่วคราวรายคาบ 27-10-2563  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักจิตวิทยาจ้างชั่วคราวรายคาบ 27-10-2563  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
 14-102563 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 14-10-2563 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายคาบ
09-10-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
 08-10-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 23-0ุ9-2563  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 14-0ุ9-2563 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ23-06-2563  
***ประกาศรับสมัครพยาบาลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 16-0ุ6-2563  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 01-05-2563  
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ28-04-2563
***ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 08-04-2563 

***ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการ(ปฏิบัติงานขับรถ)
 06-03-2563 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ20-01-2563
***ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 06-012562 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 21-10-2562 
***ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 09-10-2562 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ16-08-2562 
***ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 30-07-2562 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 21-06-2562 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 17-06-2562 

***ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 24-05-2562 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 27-02-2562 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 22-02-2562
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.ช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยนักกายภาพ
 11-02-2562 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานธุรการ
 25-01-2562
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ
 21-01-2562 

***ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17-01-2562 
***
โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครพนักงานธุรการ
 1 อัตรา 14-01-2562
***โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครลูกจ้างรายคาบ 2 อัตรา 07-01-2561
***ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ2อัตรา 28-12-2561 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
***
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ1อัตรา 18-12-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ1อัตรา 14-12-2561 
***โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครลูกจ้างรายคาบ2อัตรา 13-12-2561 
***โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครลูกจ้างรายคาบ1อัตรา 06-12-2561 
***
ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 26-11-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 19-11-2561 
***โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครลูกจ้างรายคาบ2ตำแหน่ง 30-10-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร นวก.การเงินและบัญชี 09-03-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี 03-02-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 03-02-2561 
***
สำนักงานสาธารณสุขจ.พัทลุงรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี21-02-2561 
***ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 25-01-2561 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 22-01-2561 
***รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 11-01-2561 
***บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 29-12-2560 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกเป็น พกส. 22-12-2017
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27-10-2017  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20-10-2017  
***โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10-10-2017
***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 24-02-2017
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  21-02-2017

***รพ.ควนขนุน รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ซักฟอก 10-02-2017

 

 

 

   
https://www.high-endrolex.com/12