ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

โรงพยาบาลควนขนุนประกวดการจัดบอร์ดส่งเสริมและกระตุ้นการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ของแต่ละหน่วยงานภายในโรงพยาบาลควนขนุน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ในการประหยัดพลังงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนผู้มารับบริการ ของโรงพยาบาล ได้เล็งเห็นถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด