ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

 

ช่องทางการติดต่อโรงพยาบาลควนขนุน 

เบอร์โทรศัพท์ 074-682071-2    เบอร์แฟ็กซ์   074-681781
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์   ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์  
ห้องผู้อำนวยการ 114   สสอ.ควนขนุน 125  
กลุ่มการพยาบาล 204   หน่วยไตเทียม 221  
คลังยา 149   ห้องเก็บเงิน 148  
งานกายภาพบำบัด 218   ห้องข้อมูลข่าวสาร 195  
งานคลินิกโรคไม่ติดต่อ 211   ห้องคลินิก DPAC 162  
งานคลินิกให้คำปรึกษา 172   ห้องคลินิกทอฟัน 184  
งานจ่ายกลาง 132   ห้องคลินิกวัณโรค 179  
งานชันสูตร 116   ห้องคอม(กีรติ) 219  
งานซักฟอก 138   ห้องฉีดยาทำแผล 216  
งานทันตกรรม 122   ห้องเซลวิทยา 207  
งานประกันสุขภาพ1 213   ห้องตรวจ 1 119  
งานประกันสุขภาพ2 131   ห้องตรวจ 2 118  
งานผู้ป่วยนอก 166   ห้องตรวจ 3 133  
งานผู้ป่วยในชาย 137   ห้องตรวจ 5 126  
งานผู้ป่วยในพิเศษ 150   ห้องตรวจ(ส่งเสริม) 196  
งานผู้ป่วยในหญิง 128   ห้องตรวจเฉพาะโรค 123  
งานแพทย์แผนไทย 161   ห้องตรวจศูนย์แพทย์ 134  
งานโภชนาการ 129   ห้องเตรียมอาหาร 197  
งานวิชาการ 208   ห้องบัตร 210  
งานเวชศาสตร์ 185   ห้องผลิตยา 130  
งานส่งเสริมสุขภาพ 124   ห้องพักแพทย์ ER 201  
งานห้องคลอด 168   ห้องพักแพทย์ บริหารฯ 113  
งานห้องผ่าตัด 169   ห้องยานอก 115  
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 214,215   ห้องยาใน 194  
งานเอกซเรย์ 203   ห้องหัวหน้าคลินิกโรคไม่ติดต่อ 120  
บ้านพักนักศึกษา(ดอกปีป,ดอกแก้ว) 146   ห้องหัวหน้างานจ่ายกลาง 212  
ป้อมยาม 136   ห้องหัวหน้างานอุบัติเหตุฯ 209  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 111,220   ห้องหัวหน้าตึกหญิง 127  
โรงช่าง 135   ห้องหัวหน้าผู้ป่วยนอก 121  
โรงรถ 171        
ศูนย์เปล 199        
ศูนย์แพทย์ชุมชน 151