ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

โรงพยาบาลควนขนุนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดทางเดินภายในโรงพยาบาล ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึงของกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในโรงพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย มีระเบียบ เรียบร้อย อันจะนำไปสู่่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ทางโรงพยาบาลจะดำเนินกิจกรรม ทุกๆ วันพุธของสัปดาห์ เป็นประจำ