ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์:086-488-6966

   

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   


   

***รับสมัครตำแหน่ง"พนักงานช่วยเหลือคนไข้"งานทันตกรรม 20-06-2565    
***ประกาศรายผลการสอบ ตำแหน่ง"พนักงานช่วยเหลือคนไข้CMU" 20-06-2565    
***ประกาศรายผลการสอบ ตำแหน่ง"พนักงานขับรถ" 17-06-2565    
***ประกาศรายผลการสอบ ตำแหน่ง"พนักงานบัตรรายงายโรค" 16-06-2565   
***ประกาศรายผลการสอบ ตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 15-06-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง"พนักงานขับรถ","นายช่างเทคนิค" 15-06-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง"พนักงานช่วยเหลือคนไข้" 15-06-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง"พนักงานบัตรรายงานโรค" 14-06-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 14-06-2565   
***รับสมัคร ตำแหน่ง"นายช่างเทคนิคและพนักงานขับรถยนต์" 06-06-2565   
***รับสมัครตำแหน่ง"พนักงานช่วยเหลือคนไข้" 06-06-2565   
***รับสมัคร ตำแหน่ง"พนักงานบัตรรายงานโรค" 06-06-2565   
***รับสมัคร ตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 06-06-2565   
***ประกาศรายผลสอบตำแหน่ง"พนักงานซักฟอก" 18-05-2565   
***ประกาศรายผลสอบตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 12-05-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"พนักงานซักฟอก" 12-05-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 09-05-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง"พนักงานซักฟอก" 03-05-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง"พยาบาลวิชาชีพ" 02-05-2565   
***ประกาศผลการสอบตำแหน่ง "นายช่างเทคนิค" 29-02-2565   
***ประกาศผลการสอบตำแหน่ง "นักกิจกรรมบำบัด" 27-02-2565    
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"นักกิจกรรมบำบัด" 22-04-2565   
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง"นายช่างเทคนิค" 22-04-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 5-04-2565   
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค 5-04-2565   


***ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 17-06-2565  
***ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด 30-05-2565  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 05-05-2565  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 28-04-2565  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดเล็ก 28-04-2565  
***ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขนาดเล็ก 18-04-2565  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 18-04-2565  
***ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 18-04-2565  
***ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 12-04-2565  
***ประกาศประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 08-04-2565  
***ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 01-04-2565  
***ประกาศประกวดเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 01-04-2565 
***ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 02-02-2565  
***รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 02-02-2565  


                                                                                           ดูทั้งหมด