***ประกาศผลการสอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 07-09-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 03-09-2564  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ 27-08-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 20-08-2564  
***ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19-08-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 09-08-2564  
***ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล/พนักงานซักฟอก 25-02-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23-02-2564  


***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ e-bidding 19-03-2564  
***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยวิธี e-bidding 16-03-2564  
***รพ.ควนขนุนประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 04-02-2564  
***ประกาศประกวดราคาเช่า เครื่องเพาะเชื้อจากเลือด  03-02-2564  
***
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 29-01-2564  
***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบ RO 12-01-2564  
***รพ.ควนขนุนประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธี e-bidding 11-01-2564  
***ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธี e-bidding 11-01-2564  
***รพ.ควนขนุนเชิญประกวดราคาติดตั้งระบบ RO ด้วยวิธี e-bidding 
***รพ.ควนขนุนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564


                                                                                           ดูทั้งหมด