ผู้อำนวยการ  


นายโมทน์  ฝอยทอง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

   

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

                                              ตำแหน่งงานว่าง

***ประกาศผลการสอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 07-09-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 03-09-2564  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ 27-08-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 20-08-2564  
***ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19-08-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 09-08-2564  
***ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล/พนักงานซักฟอก 25-02-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23-02-2564  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18-02-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาด 18-02-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 16-02-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11-02-2564  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 09-02-2564  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 02-02-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 01-02-2564  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 18-01-2564  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ 25-12-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 25-12-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 25-12-2563  
***ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8-12-2563  

***ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8-12-2563  

***ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 8-12-2563  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยา
 18-11-2563  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างทั่วไป 18-11-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 13-11-2563  

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยา 13-11-2563  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 11-11-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 06-11-2563  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 27-10-2563  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพจ้างชั่วคราวรายคาบ 27-10-2563  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักจิตวิทยาจ้างชั่วคราวรายคาบ 27-10-2563  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
 14-102563 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 14-10-2563 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายคาบ
09-10-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
 08-10-2563  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 23-0ุ9-2563  
***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 14-0ุ9-2563 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ23-06-2563  
***ประกาศรับสมัครพยาบาลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 16-0ุ6-2563  
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 01-05-2563  
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ28-04-2563
***ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 08-04-2563 

***ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการ(ปฏิบัติงานขับรถ)
 06-03-2563 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ20-01-2563
***ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 06-012562 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 21-10-2562 
***ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 09-10-2562 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ16-08-2562 
***ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 30-07-2562 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 21-06-2562 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 17-06-2562 

***ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 24-05-2562 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 27-02-2562 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
 22-02-2562
***รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.ช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยนักกายภาพ
 11-02-2562 
***ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานธุรการ
 25-01-2562
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ
 21-01-2562 

***ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17-01-2562 
***
โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครพนักงานธุรการ
 1 อัตรา 14-01-2562
***โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครลูกจ้างรายคาบ 2 อัตรา 07-01-2561
***ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ2อัตรา 28-12-2561 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 
***
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ1อัตรา 18-12-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ1อัตรา 14-12-2561 
***โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครลูกจ้างรายคาบ2อัตรา 13-12-2561 
***โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครลูกจ้างรายคาบ1อัตรา 06-12-2561 
***
ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 26-11-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 19-11-2561 
***โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครลูกจ้างรายคาบ2ตำแหน่ง 30-10-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร นวก.การเงินและบัญชี 09-03-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี 03-02-2561 
***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 03-02-2561 
***
สำนักงานสาธารณสุขจ.พัทลุงรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี21-02-2561 
***ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 25-01-2561 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 22-01-2561 
***รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 11-01-2561 
***บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 29-12-2560 
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อคัดเลือกเป็น พกส. 22-12-2017
***ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27-10-2017  
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20-10-2017  
***โรงพยาบาลควนขนุนรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10-10-2017
***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 24-02-2017
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  21-02-2017

***รพ.ควนขนุน รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ซักฟอก 10-02-2017